1685.jpg

SUPORT

Acompanyament a persones i a les seves famílies en la descoberta i el procés d'acceptació i maduresa, apoderant a joves i famílies, assessorant i informant en les qüestions relatives a orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.

 

Assessorament a professionals de qualsevol àmbit d'atenció directa per tal d'afavorir una mirada diversa respectant i desmitificant la realitat LGTBIQ; oferint una perspectiva de gènere i de diversitat sexo-afectiva. Sent coneixedors de la importància de l'educació com a eina de canvi social. Per aquest motiu oferirem serveis a centres educatius per millorar la convivència de l'alumnat i afavorir un clima de respecte a la diversitat.