5b411af26f598.jpeg

REIVINDICACIÓ

Reivindiquem els nostres drets per garantir una igualtat real, col·laborant amb les administracions per desplegar les actuals legislacions i concretar en protocols i  serveis específics d’atenció al col·lectiu, amb la formació corresponen dels seus professionals. Vetllant per la defensa dels drets de les persones del col·lectiu i en contra de la Lgtbifòbia.